Stavebné povolenie verejná vyhláška ZŠ

STAVEBNÉ POVOLENIE (verejná vyhláška) Obec Uzovské Pekľany podala dňa 16.11.2020 Žiadost'o stavebné povolenie na stavbu ,,Základná škola" na pozemkoch CKN p. č. 61, 62,64 k. ú. Uzovské Pekl'any, pre ktorú vydané územné rozhodnutie obcou Jarovnice č. 382/2020-453/SO zo dňa 31.08.2020.

Súbory na stiahnutie

Dátum vytvorenia: 03.02.2021
Dátum platnosti do: 03.04.2021

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule