Starosta obce

 
Marek Gruška

Narodený: 
Vzdelanie: stredná škola s maturitou
Je ženatý a má 3 deti

 

Kontakt:
e-mail: ocupeklany@gmail.com
telefón: +421.514594217 

mobil: 

Stránkové hodiny:

     Pondelok : 7:30-12:00 13:00-16:00   hod.
     Utorok:      7:30-12:00 13:00-16:00  hod.
     Streda:      7:30-12:00 13:00-16:00   hod.

     Štvrtok:     7:30-12:00 13:00-16:00   hod.
     Piatok:      7:30-12:00 13:00-16:00   hod.

Je potrebné sa vopred sa nahlásiť na sekretariáte obecného úradu
(osobne alebo na tel. č.: +421.514594217)

 

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili jeho obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov samosprávy a je správnym orgánom v administratívno-správnych vzťahoch. Jeho práva a povinnosti upravuje §13 a §24 zákona o obecnom zriadení ako aj ďalšie právne normy.