Obecné Zastupiteľstvo

 
Zoznam členov
 
Martin Kollar
Rastislav Štofan 
Miroslav Andráš
Peter Pivovarník
 
 
Kontrolór obce
 
Ing. Talarovič Štefan