Obecné Zastupiteľstvo

 
Zoznam členov
 
Peter Hrubý
Mgr. Miriam Gabani
Rastislav Štofan 
Ing. Anna Hrubá
Ján Strelec
 
 
 
Kontrolór obce
 
Ing. Talarovič Štefan