Zápisnica z 3. zasadania obecného zastupiteľstva

07.01.2019 11:12

Pod hlavičkou "Obecný úrad" nájdete podstránku "Zápisnice zo zasadnutia", kde nájdete aktuálne zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.