Zápisnica z 3. zasadania obecného zastupiteľstva

07.01.2018 11:11

Pod hlavičkou "Obecný úrad" nájdete podstránku "Zápisnice zo zasadnutia", kde nájdete aktuálne zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.