Zápisnica z 1.ustanovujúceho zasadnutia

14.12.2018 10:32

Pod hlavičkou "Obecný úrad" nájdete podstránku "Zápisnice zo zasadnutia", kde nájdete aktuálne zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.