Voľby do EP

10.04.2019 14:57

V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 oznamujeme e-mailovú a poštovú adresu na zasielanie: 

Doručenia žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. - ocupeklany@gmail.com - 

Obecný úrad Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 68, 08263