Stráženie záhumienkových zemiakov

12.09.2014 23:23
Oznamujeme vlastníkom záhumienkových zemiakov, že na úradnej tabuli pred obecným úradom je vyvesené pokračovanie stráženia záhumienkov. 
 
Poľnohospodárske družstvo Jarovnice zároveň oznamuje, že stráženie je povinné až do vykopania všetkých zemiakov. 
Vlastníci, ktorí sa nezúčastnia stráženia, strácajú nárok na pridelenie záhumienkov na budúci rok.