Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák

21.02.2016 21:13

Pozývame Vás na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol., ktoré sa uskutoční dňa 18.3.2015 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Správa predsedu spoločnosti o činnosti PS  za rok 2015

4. Správa podpredsedu spoločnosti o hospodárení PS za rok 2015

5. Správa OLH o stave lesa

6. Diskusia

7. Záver

 

Registácia členov spoločenstva Riadneho zhromaždenia sa začne od 17:00 hod. 

 

S pozdravom,

predseda PS

 

Pozvanka.jpg (176266)