Proces spracovania a harmonogram Programu rozvoja obce Uzovské Pekľany na roky 2015 – 2022

18.08.2015 23:02

Obec Uzovské Pekľany zahájila dňa 4.8.2015 prípravu strategického dokumentu s názvom Program rozvoja obce Uzovské Pekľany na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025, ktorý je základným plánovacím dokumentom na vymedzenom území  a nástrojom riadenia pre rozvoj územia. 

 

Detaily si môžete prečítať tu: Zámer Uzovské Pekľany-1.docx (5059)

 

Harmonogram PHSR.doc (68096)