Pozemkové spoločenstvo

05.06.2019 14:20

Zmluva o spoločenstve - návrh.docx (9397)

 

Stanovy pozemkového spoločenstva - návrh.docx (22023)