OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO ZHROMAŽDENIA

06.02.2019 13:10

Výbor Pozemkového spoločenstva Revák a spol. oznamuje všetkým svojim členom, že  Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol. sa uskutoční dňa 9.3.2019 o 17.30 hod. v zasadačke OcÚ v Uzovských Pekľanoch.