Oznámenie o konaní riadneho zhromażdenia PS Revák

20.01.2015 21:40

Výbor Pozemkového spoločenstva Revák a spol. oznamuje všetkým svojim členom, že  Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol. sa uskutoční dňa 21.2.2015 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ v Uzovských Pekľanoch. 

Detaily k zhromazdeniu nájdete v sekcii "Oznamy".