Dotazník

18.08.2015 23:06

Vážení občania,

s cieľom o dôkladné zanalyzovanie územia našej obce pri spracovaní strategického dokumentu Program rozvoja  obce Uzovské Pekľany na roky 2015 – 2022, s výhľadom do roku 2025 (PR), Vás žiadame o vyplnenie tohto dotazníka. Vyplnením dotazníka pomôžete poukázať na možné problémy v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, čo pomôže pri určovaní oblastí, na ktoré je potrebné sa sústrediť v rozvojových zámeroch PR.

 

Prosím vyplňte dotazník buď tu:

Dotazník

 

alebo kliknutím na túto stránku:

https://www.survio.com/survey/d/T8Z2L6P2A8A6A4U4T

 

Ďakujeme za spoluprácu

Obecné zastupiteľstvo Obce Uzovské Pekľany