Doručovanie oznámeni o delegovani člena a náhradnika do volebnei komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

28.01.2019 12:24

Dorucovanie oznamenia o delegovani clena.pdf (215459)