Zoznam kandidátov na starostu obce

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

Uzovské Pekľany

 

Obec Uzovské Pekľany  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.

 

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1. Jozef Galeštok, 32, šéfkuchár, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Marek Gruška, 39, vedúci predajne, nezávislý kandidát

3. Anna Hrubá, Ing., 59, manažér predaja, nezávislá kandidátka

4. Martin Kollár, 45, skladník, Smer – sociálna demokracia

 

 

 

V

Uzovských Pekľanoch

Dátum:

01.10.2018

     

 

Hudáková Kristína

Predseda volebnej komisie

 

 

 

 

 

 2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.