Zoznam kandidátov na poslancov

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecnéhozastupiteľstva

v Uzovských Pekľanoch

 

Obec Uzovské Pekľany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovanýchpre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2)titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

 

1.  Miroslav Andráš, 57, elektromontér, Slovenská národná strana

2.  DavidBilý, 29, nezamestnaný, Kresťanskodemokratické hnutie

3.  Miriam Gabani, Mgr., 32,  pedagóg, nezávislá kandidátka

4.  Jozef Galeštok, 32, šéfkuchár, Kresťanskodemokratické hnutie

5.  Anna Hrubá, Ing., 59, manažér predaja, nezávislá kandidátka

6.  Peter Hrubý, 63, starosta obce, Slovenská národná strana

7.  Peter Pivovarník, 36, nezamestnaný, Kresťanskodemokratické hnutie

8.  Ján Strelec, 35, SZČO, Smer –sociálna demokracia

9.  Pavol Šima, 59, koordinátor, Smer – sociálna demokracia

10. Rastislav Štofan, 34, obchodný zástupca, Slovenská národná strana

 

Vo volebnom obvode sa volí  poslancov.

 

V

Uzovských Pekľanoch

Dátum:

01.10.2018

     

Hudáková Kristína

Predseda volebnej komisie2) Kandidáti sa uvedú vabecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.