Komunálne voľby 2014

 
VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, KTORÉ SA KONALI DŇA 15.11.2014
 
 
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:                    284
Počet odovzdaných obálok:                                          119
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:  110
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu:     101
Volebná účasť:                                                             41,9%
     
 
Poradie podľa počtu hlasov pre voľby starostu obce:  
Peter Hrubý (SMER - sociálna demokracia)                   101
 
Poradie podľa počtu hlasov pre voľby poslancov OZ:  
Martin Kollar (SNS)                                                      84
Rastislav Štofan (SNS)                                                 70
MUDr. Ladislav Varhoľ (nezávislý kandidát)                     64
Miroslav Andráš (SMER - SD)                                       62
Peter Pivovarník (SMER - SD)                                      62
 
Náhradníci:
Pavol Šima                                                                 58
 
 
 
 
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
 
pre vol'by starostu obce v Uzovských Pekl'anoch
 
15. novembra 2014
 
Miestna volebná komisia v Uzovských Pekľanoch podľa $ 23 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoršich predpisov vyhlasuje, že pre vol'by starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
 
1. Peter Hrubý, 59 r., ekonóm, Uzovské Pekľany 6, SMER- sociálna demokracia

 

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
 
pre vol'by poslancov Obecného zastupitel'stva v Uzovských Pekl'anoch
 
15. novembra 2014
 

Miestna volebná komisia v Uzovských Pekľanoch podľa $ 18 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoršich predpisov vyhlasuje, že pre vol'by poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 
1. Miroslav Andráš, 53 r., elektromontér, Uzovsé6 Pekľany 47, SMER - sociálna demokracia
 
2. Martin Kollár, 41 r., vodič, Uzovské Pekľany 50, Slovenská národná strana
 
3. Peter Pivovarník, 32 r., živnostník, Uzovské Pekľany 74, SMER - sociálna demokracia
 
4. Pavol Šima, 55 r., vodič, Uzovské Pekľany 101, SMER - sociálna demokracia
 
5. Rastislav Štofan, 30 r., obchodný zástupca, Uzovské Pekľany 95, Slovenská národná strana
 
6. Ladislav Varhol', MUDr., 31 r., lekár, Uzovské Pekľany 18,,,nezávislý kanditát"