Zmluvy

Zmluvy

 
Zmluva Trans Mont.pdf (1483869)                                                   Zverejnené 8.10.2019
Zmluva o nakladani s odpadmi.pdf (8,2 MB)                                  Zverejnené 21.8.2019
Zmluva o dielo Hasičská zbrojnica.pdf (8592076)                         Zverejnené 25.7.2019
multifunkčné ihrisko.docx (69489)                                                  Zverejnené 28.6.2019

Zmluva Úrad práce.pdf (2,2 MB)                                                      Zverejnené 18.6.2019

Dobrovolna poziarna ochrana.pdf (3520269)                                 Zverejnené 13.5.2019

Urazove poistenie uchadzacov o zamestnanie.pdf (1994347)     Zverejnené 28.5.2019

Zmluva poradenstvo MO-AD.pdf (3952422)                                   Zverejnené 13.5.2019

Kupna zmluva.pdf (1234077)                                                           Zverejnené 10.5.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie Min.Vnútra.pdf (4710734)                Zverejnené 3.5.2019

Zmluva o dielo DRUPROJEKT.pdf (2072633)                                 Zverejnené 3.5.2019

Dohoda UPSVaR-edited.pdf (1693497)                                           Zverejnené 30.4.2019

Zmluva Mediinvest Consulting,s.r.o..pdf (4 MB)                            Zverejnené 15.4.2019

VSD Zmluva o pripojeni.pdf (3,1 MB)                                              Zverejnené 26.3.2019

Zmluva o financnom dare.pdf (298387)                                          Zverejnené 26.3.2019

Dodatok c.2 k Zmluve o dielo.pdf (1238493)                                  Zverejnené 11.3.2019

Darovacia zmluva Pierott.pdf (1030510)                                         Zverejnené 28.2.2019

Zmluva o dielo.pdf (7580719)                                                           Zverejnené 28.2.2019

Zmluva o kontrolnej cinnosti.pdf (3855362)

PO_zmluva_Priloha1_štandard.pdf (360343)

Zmluva o účte Komunal.pdf (133572)

Kupna zmluva na pozemok.pdf (1384651)

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zámeru.pdf (672460)

Uznesenie o predaji pozemku.pdf (444614)

Zmluva - Multifunkcne ihrisko.pdf (10125873)

Zmluva o vyvoze odpadu.pdf (2135882)

Zmluva_o_dielo_Rekonstrukcia_strechy_HZ-1.pdf (10249381)

Kamerovy system.pdf (1985587)

UPSVaR Dohoda.pdf (1659483)

Zmluva o zabezpeceni systemu zdruzeneho nakladanania s odpadmi z obalov a neobalovych vyrobkov.pdf (8226920)

Zmluva Multifunkcne ihrisko.pdf (2601748)

Zmluva o spracovani osobnych udajov.pdf (2855988)

zmluva o spracovani osobych udajov.pdf (2931104)

Zmluva o poskytnuti dotacie z prostriedkov DPO.pdf (3041457)

Dodatok c. 1 k zmluve - Slovenská pošta.pdf (2375350)

Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu.pdf (612583)

Dodatok c. 1 k zmluve - HOOK.pdf (1577827)

Zmluva - audit.pdf (2005199)

Kúpna zmluva - Vavreková.pdf (1246197)

Zmluva DPO SR.pdf (2909230)

Zmluva - Komunálna poisťovňa.pdf (1,7 MB)
Zmluva - MOAD.pdf (1978577)

ZMLUVA - IFOSOFT.pdf (1194258)

Zmluva - audit 2016.pdf (1418285)

Kupna zmluva M.Zupova_Obec Peklany.pdf (1382216)

Zmluva Natur-Pack.pdf (7219547)

Mandátna zmluva.pdf (3632452)

Zmluva - úrazové poistenie.pdf (1,5 MB)

Zmluva o budúcej zmluve.pdf (9,9 MB)

Zmluva-Marius Pedersen.pdf (3503379)

Zmluva na verejne osvetlenie.pdf (911863)

Zmluva - Slovak Telekom.pdf (5157043)
Zmluva - úrazové poistenie.pdf (1,5 MB)

Zmluva-PVS.pdf (2411972)

Zmluva-Damad 1.pdf (2364519)

Zmluva-Damad 2.pdf (2361113)

Zmluva PPA-compressed.pdf (1417397)

Zmluva na dodavanie mrazenych vyrobkov.pdf (556,2 kB)

Zmluva o dielo na vytvorenie web stranky .pdf (1,2 MB)

Zmluva o najme nebytovych priestorov 2.pdf (838,2 kB)

Zmluva o najme nebytovych priestorov.pdf (724,9 kB)

Zmluva o spolupraci.pdf (599,6 kB)

Zmluva na dodavku ovocia a zeleniny.pdf (2 MB)

Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb.pdf (1,8 MB)

Zmluva o odbere kuchynskeho odpadu.pdf (727,4 kB)

Dodatok k zmluve o dielo c. 1327.pdf (553,4 kB)

Zmluva o dodavkach prirodnej pramenitej vody a najme dispenzora.pdf (5,4 MB)

Zmluva na dodavku ovocia a zeleniny 2015.pdf (905252)

Allianz Navrh poistnej zmluvy.pdf (2,6 MB)

Zmluva o dielo Ekoslov Consulting.pdf (2657362)
Zmluva o dielo Trans Mont.pdf (2932943)

Zmluva - audit.pdf (2042669)

Zmluva - SPP.pdf (1711548)
 

Úverové zmluvy v Slovenskej Sporitelni:    

Zmluva_zmenka.pdf (410 kB)
op_uvery_sme_vns.pdf (346,3 kB)
sadzobnik-oc.pdf (889,6 kB)
Uverova zmluva.pdf (1,3 MB)
VOP _slovenska-sporitelna.pdf (451,6 kB)
Zalozna zmluva.pdf (797,8 kB)

 

Faktúry

 
 
 
 
 
 
 
Faktúry za rok 2014 si môžete stiahnuť a pozrieť tu:
heslo: fapeklany2014