Dátum: 25.04.2017

Vložil: Pavol

Titulok: Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Vážený pán starosta,
19.1.2015 ste napísal, že so zverejňovaním zápisníc začnete
v priebehu I. polroka 2015.
Dnes je 25.4.2017 a nič, to aké máte slovo ?

Pridať nový príspevok