Re:Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Peter Hrubý | 19.01.2015

Zatiaľ žiaden zákon neukladá obci mať svoju web stránku. Vzhľadom na to, že mi praktický ešte len začíname, začneme so zverejňovaním v priebehu I. polroka 2015.

Pridať nový príspevok