Dátum: 19.01.2015

Vložil: Peter Hrubý

Titulok: Re:Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Zatiaľ žiaden zákon neukladá obci mať svoju web stránku. Vzhľadom na to, že mi praktický ešte len začíname, začneme so zverejňovaním v priebehu I. polroka 2015.

Pridať nový príspevok