Archív článkov

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

04.05.2017 22:31
Obec Uzovské Pekľany Obecný úrad v Uzovských Pekľanoch v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení...

Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák

04.03.2017 17:30
  Týmto Vás pozývame na Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol., ktoré sa uskutoční dňa 4.3.2017 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:     1. Otvorenie     2. Voľba návrhovej komisie     3. Správa predsedu o činnosti PS za...

Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák

21.02.2016 21:13
Pozývame Vás na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol., ktoré sa uskutoční dňa 18.3.2015 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie 3. Správa predsedu spoločnosti o činnosti PS  za rok 2015 4. Správa podpredsedu...

Zverejnenie vrámci projektu Kamerový systém

26.01.2016 15:42
Zverejnovanie UP.docx (13519)

Výberové konanie na riaditeľa MŠ

02.09.2015 13:33
Výzva- MŠ Uzovské Pekľan1y - september 2015.doc (15872)

Dotazník

18.08.2015 23:06
Vážení občania, s cieľom o dôkladné zanalyzovanie územia našej obce pri spracovaní strategického dokumentu Program rozvoja  obce Uzovské Pekľany na roky 2015 – 2022, s výhľadom do roku 2025 (PR), Vás žiadame o vyplnenie tohto dotazníka. Vyplnením dotazníka pomôžete poukázať...

Proces spracovania a harmonogram Programu rozvoja obce Uzovské Pekľany na roky 2015 – 2022

18.08.2015 23:02
Obec Uzovské Pekľany zahájila dňa 4.8.2015 prípravu strategického dokumentu s názvom Program rozvoja obce Uzovské Pekľany na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025, ktorý je základným plánovacím dokumentom na vymedzenom území  a nástrojom riadenia pre rozvoj...

Obec Uzovské Pekľany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

15.05.2015 21:04
Vyberove konanie.pdf (799318)

Oznámenie o konaní riadneho zhromażdenia PS Revák

20.01.2015 21:40
Výbor Pozemkového spoločenstva Revák a spol. oznamuje všetkým svojim členom, že  Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol. sa uskutoční dňa 21.2.2015 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ v Uzovských Pekľanoch. Detaily k zhromazdeniu nájdete v sekcii "Oznamy".

Harmonogram zberu odpadov na rok 2015

15.01.2015 21:36
  Kalendár zberu odpadov na rok 2015 nájdete v sekcii "Oznamy".
Záznamy: 21 - 30 zo 38
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>