Archív článkov

Zaverecny ucet

07.06.2018 22:03
príloha záverečného účtu 2017.pdf (8738237) Záverečný_účet_za_rok_2017.PDF (458228)

Ochrana osobných údajov tzv. GDPR

30.05.2018 22:16
gdpr.pdf (2329685)

Tradičná zabíjačka

10.02.2018 13:00
plagat 5.pdf (667,6 kB)

Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol.

24.01.2018 21:36
Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol.   Týmto Vás pozývam na Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol., ktoré sa uskutoční dňa 3.3.2018 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto...

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

04.05.2017 22:31
Obec Uzovské Pekľany Obecný úrad v Uzovských Pekľanoch v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení...

Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák

04.03.2017 17:30
  Týmto Vás pozývame na Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol., ktoré sa uskutoční dňa 4.3.2017 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:     1. Otvorenie     2. Voľba návrhovej komisie     3. Správa predsedu o činnosti PS za...

Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák

21.02.2016 21:13
Pozývame Vás na riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol., ktoré sa uskutoční dňa 18.3.2015 o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: 1. Otvorenie 2. Voľba návrhovej komisie 3. Správa predsedu spoločnosti o činnosti PS  za rok 2015 4. Správa podpredsedu...

Zverejnenie vrámci projektu Kamerový systém

26.01.2016 15:42
Zverejnovanie UP.docx (13519)

Výberové konanie na riaditeľa MŠ

02.09.2015 13:33
Výzva- MŠ Uzovské Pekľan1y - september 2015.doc (15872)

Dotazník

18.08.2015 23:06
Vážení občania, s cieľom o dôkladné zanalyzovanie územia našej obce pri spracovaní strategického dokumentu Program rozvoja  obce Uzovské Pekľany na roky 2015 – 2022, s výhľadom do roku 2025 (PR), Vás žiadame o vyplnenie tohto dotazníka. Vyplnením dotazníka pomôžete poukázať...